Artikler

Journalistik handler om mennesker. Menneskers problemer, personligheder, vilkår, forudsætninger, mål og drømme.

Menneskemøder

I mødet med mennesker skabes altid relationer, der skal fungere, også selv om de kun består for en kort stund.

Som journalist er det selvfølgelig vigtigt at have modet til at gå efter den sandeste, mest objektive historie, men det er også vigtigt at huske og erkende det etiske ansvar, man påtager sig ved at eksponere mennesker.

Vinkler og målgrupper

Vinkler og målgrupper er helt centrale forudsætninger for, at journalistik lykkes.

At få fortalt den rigtige historie, så den både interesserer og forstås af dem, man skriver til, er altid målet, uanset om formen er:

  • Nyheder
  • Baggrundsartikler
  • Reportager
  • Portrætter
  • Temaer
  • Klummer
  • Kronikker

Håndværket

Gennem mange år som journalist har jeg beskæftiget mig med et bredt spekter af emner til vidt forskellige målgrupper – CAD brugeren i byggebranchen, den praktiserende læge, butiksassistenten, social- og sundhedshjælperen etc. etc.

Min akademiske baggrund er en styrke, både når det handler om at forstå og gennemskue medicinske og beslægtede emner, og når det handler om at uddrage essensen af videnskabelige undersøgelser eller rapporter.

Læs også: