Hele løsninger

Et smukt blad, en kampagne, der rammer sin målgruppe eller en informationsindsats, som de, der skal informeres, kan forstå, bygger både på godt håndværk og teamwork.

Fra idé til færdigt resultat

Jeg deltager gerne som sparringspartner i idéudvikling og planlægningen og har stor erfaring i alle processens trin fra ide til færdigt produkt – research, tilrettelæggelse, tekst, redigering, layout, billedvalg og kontakt til trykkeri.

Hele produktioner aflønnes til en fast aftalt pris.

Samarbejdspartnere

Jeg kan selv levere de fleste af de elementer, der tilsammen skaber det færdige resultat. Men i Ordbilleder trækker jeg desuden på en lang række dygtige fotografer, illustratorer og grafikere.

Blandt mange andre er her nogle af dem, der har leveret illustrationer til de arbejder, der er repræsenteret på Ordbilleder.dk: