Pjecer

Her på siden kan du se eksempler på de mange pjecer, blade og publikationer, jeg har produceret igennem årene. I pjeceproduktionen kan jeg fx bidrage med:

  • Input og sparring i idéfasen
  • Tilrettelæggelse og research
  • Skrivning
  • Layout
  • Produktion og produktionsstyring

Et af mine specialer er hele produktioner af pjecer og blade fra idé til færdigt tryk.

Egenskaber

Mediet er et andet end artiklens. Kravet er som regel, at indholdet skal være langtidsholdbart, og formen er speciel vigtig, fordi overskuelighed fremmer anvendelighed.

Pjecer og publikationer skal selvfølgelig – som journalistik i øvrigt – leve op til kvalitetskriterier om læsbarhed, vinkler og målgrupper, hvad enten pjecerne har til formål, at:

  • Informere
  • Inspirere
  • Skabe debat
  • Klæde på

Eksempler

Klik på titlerne for at hente eksempler på pjecer, jeg har leveret tekst til:

Du kan finde flere eksempler fx på www.personaleweb.dk, hvis du søger på Marianne Rohweder.

Læs også: